List of monsters by level

The table below shows the base level of monsters you can encounter in the game. This determines their training cost, as well as the level where you can encounter them. In the dimension gate, you will find creatures 10 levels higher than your character's level, while during hunts, you will find monsters of level equal or higher than your level - 2 and equal or lower than your level + 2.

This page is a copy of the same page from the Hungarian wiki site. I will have to gather the names of the monsters one by one. I can use any help I can get in translating these names. The already translated names will appear in bold.

Level Training cost name
1 300 giant scorpion méonech probe protolisc larva
2 600 stonecrusher cobalt rat maned ubuk webbed lemur
3 900 wantu toxic larva elmanakh aggressive imp
4 1200 chaos snake mirg scarlet mussy mochat
5 1500 evil imp nerubian parasite chyratid worm slimy slug
6 1800 moleon zertax manapuffy ice worm
7 2100 morfinder panther cat goblin bandit gorath larva
8 2400 snake worm liger sneaky imp marsh dabaque
9 2700 orgling pig mana probe bloodthirsty imp goblin soothsayer
10 3000 muscular sprite nerubian worm-man owootian alligator orc raider
11 3300 orc raider archomadian toad manaweaver spider goblin sergeant
12 3600 hairy tribesman nerubian worm-trainer pathetic spawn iohttukul
13 3900 cave terror moonseer weredog bog wraith ichinedar
14 4200 harpy explosive reptile venomous nukemaar sloth
15 4500 goblin fighter noble noomak dreadbug orc zealot
16 4800 swamp tentacle brutal orc nerubian stone scorpion gram worm
17 5100 mutant lemur crystal fairy tentacle man goblin berserker
18 5400 orgling hecatomb increased growth necrite parasite skeleton warrior
19 5700 orc fighter goblin hero nerubian behemoth lizard fighter
20 6000 spider hunter bog worm spheric puffy mining vorthag
21 6300 gorhmadian worm vortex zombie mandibular lizard mage
22 6600 killer puffy deep ent negator abominable zombie
23 6900 goblin protector chronospider renegade galetki sahran crab
24 7200 winged predator orgling wizard young morph curse murger
25 7500 maxym shredder quwarg slayer manapoid lone warrior
26 7800 black griffin shokara bug snake spider ebony death-driver
27 8100 giant spider tentacle master poisonous puffy hairless tarantula
28 8400 armored torgal manapoid overseer arachnid shaman dryad
29 8700 gigantic maxym female spawn crystal spider sighing durret
30 9000 winged bolhedor hunchbacked brushtion varquoodar nerubian king
31 9300 winged spider pterodactyl degenerated galetki wraith
32 9600 winged stahoora venomous sillemille hideous cryptod pock-marked brushtion
33 9900 rock scorpion nerubian poison shaman kyorg tentacled mutant
34 10200 emerald maned pegasus krytanoid mage shadow fighter mutant spider
35 10500 maerju rocky kryptod lizard master vyarg fighter
36 10800 quasar maned pegasus sawyer queen brushtion queen méonech mage
37 11100 mana devouring vyarg galetki rebel giant worm hairy spider
38 11400 muscled zombie obsidian maned pegasus orgling hero kyorg archmage
39 11700 necropoid taurus plague master ruby maned pegasus
40 12000 greater fireworm titanium spider tentacled abomination quwarquoodar
41 12300 minotaur xenomite egg layer puffy killer sillemille
42 12600 Chara-din's spawn destroyer feathered serpent ancient bolhedor
43 12900 gorgon ash elemental raging pegasus sly werewolf
44 13200 conjuring morph moan potentate dwarf hero death sphere
45 13500 amoeba lizard wraith fighter minotaur berserker raging spawn
46 13800 ravenous devourer orgoroh distorted kryptod manticore
47 14100 dominant morph mutant astralbird raging werewolf mind devourer
48 14400 rock insect nasothin lord genrathian werebear spiny ctoraid
49 14700 greater werewolf minotaur leader varquoodar berserker abominable spawn
50 15000 kyrean assassin shadow ray magic morpher
51 15300 ogre deathbringer muscled scritter
52 15600 varquoodar warlord reaper crackling stone troll
53 15900 northern tiger firebird giant child
54 16200 energy spirit mindtoaster kinetic morph spider mage
55 16500 death elf mummy mindtoaster
56 16800 Kyorg brain freezer spawn fighter scaled ptog
57 17100 barrelbrained mameluke dragon hatchling shadow mender
58 17400 mountain yeti undead pegasus gigascritter
59 17700 storm conjurer astral mindtearer
60 18000 hill giant juvenile dragon
61 18300 mumbling terror sanguine yeti
62 18600 hadrosaur wraith lord
63 18900 mountain giant blessed ocheron
64 19200 gigantosaur rock giant draconian
65 19500 scritter wraithlord rock giant
66 19800 khrak behemoth sand worm
67 20100 ongolianth spawn lord
68 20400 cloud giant mammothgiant
69 20700 xirnox spiny dohratog
70 21000 female shadow dweller fossilized ancient hedgehog
71 21300 noomak queen necromancer chief
72 21600 necroqueen raging land-shark
73 21900 spider queen shade terror
74 22200 young gold dragon raging giant
75 22500 storm giant root spirit
76 22800 xeno nestguard scaly thorgat
77 23100 old vassal silent killer
78 23400 death walker mighty wizard
79 23700 black knight scritter killer
80 24000 aurapolluter Rhatt's dragon
81 24300 earth elemental nekronmage
82 24600 dark elf poison knight
83 24900 gigantic slime phantom dragon
84 25200 elemental rin mutant gladiator
85 25500 xenomorph fighter méonech destroyer
86 25800 cruel root spirit marble draconian
87 26100 horrorbringer
88 26400 kapzsi drakón zafír drakón ruby draconian
89 26700 chaos champion xeno matriarch
90 27000 peat elemental naked draconian
91 27300 bazaltelementál démonporonty water dragon
92 27600 mud golem pokolfarkas
93 27900 light dragon acid golem
94 28200 xenomorf királynő deep draconian
95 28500 flóraelementál acélgólem
96 28800 kronoszaurusz southern dragon
97 29100 jégelementál black dragon
98 29400 halálmágus western dragon
99 29700 ice dragon scabrous orb
100 30000 keleti sárkány asztrálelementál
101 30300 szibaritaváz mithril gólem
102 30600 manaelementál ongolianth warlord
103 30900 smaragd dzsinn flame elemental
104 31200 romboló dream dragon
105 31500 adamantitgólem
106 31800 soul dragon ősöreg góliát maggoth párduc
107 32100 ezeréves lélek tentacle lord
108 32400 tűzsárkány magma elemental
109 32700 spiny gigaworm hétfejű hidra
110 33000 földsárkány tyrannosaurus rex
111 33300 azure dragon torz démon
112 33600 ébenfekete sárkány negatíve elemental
113 33900 tűzlord magmagólem
114 34200 felhízott manavortex átoksárkány
115 34500 animált kolosszus sárkánybehemót
116 34800 kígyósárkány méregelementál
117 35100 gyémántgólem
118 35300 megsemmisítő gólem kifejlett aranysárkány
119 35700 vörös sárkány
120 36000 halállovag homoksárkány
121 36300 árnyékvándor
122 36600 thargodan szolga lávagólem
123 36900 tűzbestia démonpolip
124 37200 pöfögő kregon
125 37500 lávasárkány mínoszi démon
126 37800 oglyth parázsdémon
127 38100 átokosztó aranysárkány uralkodó
128 38400 sikolydémon
129 38700 thargodan járőr piromancer
130 39000 achátgólem pokolszörny
131 39300 kígyódémon árnyfantom
132 39600 headless warrior tentacle entity
133 39900 plague knight planetary predator
134 40200 vampire demon ghost of darkness
135 40500 thargodan knight aeratic abdominal mucus
136 40800 soulstealing demon other-worldly breed
137 41100 vision dragon bug demon
138 41400 underworld guardian soul crumbler
139 41700 spiny demon ancient mindsucker
140 42000 ethereal ghost destructor demon
141 42300 punishing abomination shadow merchant
142 42600 planetary guardian dark beast
143 42900 siren spawn thargodan warrior
144 43200 chaos demon Emerald predator
145 43500 drakolich lélekorzó
146 43800 rovardémon keyrasi démonlidérc
147 44100 ítélethozó szörnyszülött
148 44400 sagarothi árnyékfaló óriásdémon
149 44700 szürke irtózat szövődémon
150 45000 acéldémon halálóriás
151 45300 sokfejű démon ördögpók
152 45600 árnylord immúnis krakoch
153 45900 tleikan rémeb átkozott démon
154 46200 türkiz térhajlító drakón gigász
155 46500 mélységi démon
156 46800 démonmágus
157 47100 bosszantó apróság mutáns mentát
158 47400 manifesztált praglonc toxikus démon
159 47700 időfaló
160 48000 planetáris degradátor tüskés ölész
161 48300 tűzdémon ölvefoltozó
162 48600 ganüid harcos lukratív praglonc
163 48900 életre kelt rémálom hullámzó vízdémon
164 49200 thargodan báró beholder mágus
165 49500 vortexdémon eleven rettenet
166 49800 óriássárkány elemi mutátor
167 50100 xenó démon
168 50400 iszonytató irtózat enzimfaló
169 50700 lávabehemót ősi kísértet
170 51000 avatár-jelölt démoni bajnok
171 51300 doppleganger halálhírnök
172 51700 praglonc megsemmisítő eliminátor
173 52000 taalru
174 52300 szárnyas halálfatty
175 52500 hatlábú rettenet tomboló monozoid
176 52800 thargodan herceg pengedalnok
177 53100 pokolfajzat tűzszarv
178 53400 avatár őselementál
179 53700 tomboló démon síkutazó
180 54000 sárkányhidra őstestvér
181 54300 halálelementál ősi lélekzabáló
182 54600 megsemmisítő varkaudar avatár
183 54900 mélységi irtózat isteni bajnok
184 55200 pokoli démonlord ősellenség
185 55500 őrült montrix szárnyaló halál
186 55800 felsőbbrendű avatár termonukleodron
187 56100 dezintegrátor sötét manifesztáció
188 56400 ősi manifesztáció szeráf
189 56700 pókmalac tyrxacotl
190 57000 mlothag szürcsölő tér-idő parazita
191 57300 halhatatlan farkasúr zafír entitás
192 57600 isteni küldönc ekinda avatár
193 57900 őssárkány szférák úrnője
194 58200 glvurtag vércsapoló ősmotyogó császár
195 58500 gluglivar megsemmisítő
196 58800 bolygóromboló mhaotrodon elnyelő
197 59100 csápistenség vgaxtol torzító
198 59400 pókistenség félisteni avatár
199 59700 dlorkhaugruk triklem drakolder
200 60000 félisteni manifesztáció térfaló
201 60300 hordauduk renegát mágus
202 60600 húsrágó madgorrath korallgólem
203 60900 tündérherceg negeshin agyfürkész
204 61200 xenomorf árny krabber geomancer
205 61500 kisebb angyal négykarú nitmák
206 61800 ősminotaurusz krabberlidérc
207 62100 xenó ragadozó sárkányfőnix
208 62400 kísértetlovag krabber borzalom
209 62700 triton herceg mutalisk
210 63000 őrjöngő jeti rémlovag
211 63300 nagyobb vérszirén vámpírsárkány
212 63600 elf démonharcos
213 63900 gigantogriff yuong tűzsárkány
214 64200 burkinátor halálosztó jeti
215 64500 sötét herceg varkaudar őslich
216 64800
217 65100
218 65400
219 65700
220 66000
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License